Preventief inzetbaar.

Asbest aangetroffen? Schakel Kesselaar Milieu Techniek BV in voor planmatige inzet.

Voor publiek segment

Kesselaar Milieu Techniek BV kent vele opdrachtgevers vanuit de lokale, regionale en landelijke overheid. Daarnaast maakt Kesselaar Milieu Techniek BV deel uit van een zeer uitgebreid netwerk van asbestspecialisten. Daarmee is Kesselaar Milieu Techniek BV een kenniscentrum voor:

 • gemeenten
 • provincies
 • rijksoverheid
 • toezichthouders
 • brancheverenigingen

Kesselaar Milieu Techniek BV is inzetbaar voor adviezen over:

 • praktijk en vigerende wet- en regelgeving
 • ondersteuning bij vergunningverlening
 • communicatietrajecten voor gemeenten bij asbestincidenten
 • operationele ervaringen
 • materiaalkennis en toepassingen
 • certificering en kwaliteitszorg
 • workshops voor beleidsmedewerkers, handhavers, brandweer en verantwoordelijke burgemeesters & wethouders

Wilt u gebruik maken van de kennisdiensten voor uw beleid, handhaving of communicatietrajecten, neem tijdens kantooruren even contact op.

Kesselaar Milieu Techniek BV - Voor publiek segment

Voor zakelijk segment

Kesselaar Milieu Techniek BV heeft dagelijks te maken met ketenpartners die actief zijn in projectontwikkeling, aannemerij en advisering rond asbestsanering. Dit uitgebreide netwerk zorgt voor een positie van Kesselaar Milieu Techniek BV als het gaat om asbestonderwerpen.

Kesselaar Milieu Techniek BV nodigt partijen uit die te maken hebben met asbestonderwerpen uit om gebruik te maken van de kennis die beschikbaar is binnen de organisatie. Hierbij valt te denken aan:

 • (operationele) ervaringen in asbestsaneringen
 • (operationele) ervaringen met asbestinventarisaties
 • opleiding en training
 • certificering en normering
 • praktijksituaties en casus

Indien u in contact wilt komen met onze organisatie, neem contact op tijdens kantooruren.

Kesselaar Milieu Techniek BV - Voor zakelijk segment